Główny inspektorat ochrony środowiska
Awarie na stacjach Kraków ul. Bujaka oraz Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami

Informujemy, że brak prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach Kraków ul. Bujaka oraz Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami spowodowany jest awariami.

Stacje wznowią pracę w możliwie najkrótszym czasie.