Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Skawinie.

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacji w Skawinie spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie jak najkrótszym czasie.