Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Olkusz, Cegielniana

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Olkusz, Cegielniana spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.