Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej w Czerniawie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu awarii na stacji pomiarowej w Czerniawie, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 nie będą dostępne na stronie.

Awaria zostanie usunięta w najbliższym możliwym terminie.