Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowych w Kłodzku i Nowej Rudzie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu awarii na stacjach pomiarowych w Kłodzku, przy ul. Szkolnej oraz w Nowej Rudzie, przy ul. Jeziornej, wyniki pomiarów jakości powietrza nie będą dostępne na stronie.

Awaria zostanie usunięta w najbliższym możliwym terminie.