Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie braku wyników ze stacji pomiarowej w Pile przy ul. Kusocińskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników ze stacji pomiarowej w Pile przy ul. Kusocińskiego spowodowany jest brakiem zasilania stacji. Stacja zostanie uruchomiona po wykonaniu nowego przyłącza prądu. O wznowieniu pomiarów poinformujemy odrębnym komunikatem.