Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 06.02.2023

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniu 06.02.2023r. na części województwa podlaskiego (powiaty: m. Łomża, m. Białystok, białostocki).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.