Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

W dniu 7.02.2023 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

- w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 120 µg/m3.

 

W dniu 7.02.2023 r. w  powiatach jaworskim, karkonoskim, kamiennogórskim, kłodzkim, lubańskim, lwóweckim,  wałbrzyskim,

ząbkowickim, złotoryjskim, m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych.  istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

 

W dniu 8.02.2023 r. w powiatach bolesławieckim, dzierżoniowskim, jaworskim, karkonoskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lwóweckim,

świdnickim, ząbkowickim, złotoryjskim, m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych, m. Legnica istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).