Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony ŚrodoPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzuwiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 07.02.2023 r. Prognozowane na dzień 07.02.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Kraków, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, suski, nowotarski, krakowski. 

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.