Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 08.02.2023 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w:

Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 127 µg/m3.

Lwówku Śląskim - stężenie średniodobowe wynosiło 101 µg/m3.

 

W dniu 9.02.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki i lwówecki.