Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej w Brzegu od dnia 09.02.2023 r. od godz. 6.00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 10.02.2023 r. od godz. 11.00 przywrócono wyniki pyłu zawieszonego PM10 na stacji.