Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.02.2023 r. na stacji:

  • Nowy Targ, al. Tysiąclecia - 156 µg/m3

oraz przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.02.2023 rna stacjach:

  • Muszyna, al. Zdrojowa - 106 µg/m3

  • Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 103 µg/m3

oraz o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) i poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2023 r. Prognozowane na dzień 10.02.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiaty nowosądecki i nowotarski z wyłączeniem gminy Rabka-Zdrój. Prognozowane na dzień 10.02.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: suski, krakowski, miasto Nowy Sącz.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.