Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 10.02.2023 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 145 µg/m3.

Przewidywana poprawa jakości powietrza w dniu 11.02.2023 r.