Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2023 r. na stacjach: Muszyna, al. Zdrojowa - 106 µg/m3, Nowy Targ, al. Tysiąclecia - 133 µg/m3
Na dzień 11.02.2023 r. nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.