Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu w dniu 15.02.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w Grudziądzu w dniu 15.02.2023 r. na podstawie aktualnych wyników pomiarów i prognoz meteorologicznych.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.