Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w 2023 roku w sieci monitoringu powietrza w województwie świętokrzyskim

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, od 1 stycznia 2023 roku na stacjach pomiarowych w województwie świętokrzyskim dokonano następujących zmian:

  1. Przeniesiona została mobilna stacja pomiarowa z Kazimierzy Wielkiej do Włoszczowy. Zakres pomiarów dokonywanych na stacji zwiększono o stanowisko pomiarowe dwutlenku azotu;
  2. Przeniesiona została mobilna stacja pomiarowa z Pińczowa do Łagowa. Zakres pomiarów na stacji pozostał bez zmian;
  3. Zamknięte zostały automatyczne stanowiska pomiarowe: 
    - dwutlenku siarki na stacji w Nowinach;
    - dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i ozonu na stacji w Połańcu;                                                                                                                                                                                                                                              
  4. Wznowione zostały pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Małogoszczu. Przerwa w prowadzeniu pomiarów była spowodowana pracami budowlanymi w okolicy stacji.