Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Szamotuł do Kościana

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w roku 2022 mierzyła jakość powietrza w Szamotułach, w 2023 roku została przeniesiona do Kościana i zlokalizowana jest przy ul. Maya, na terenie należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Uzyskane w 2023 roku na stacji mobilnej w Kościanie zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2023.

Mobilna stacja monitoringu jakosci powietrza w Koscianie