Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2023 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia w 2023 roku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie kujawsko – pomorskim (ponad 35 dni ze stężeniem 24-godzinnym pyłu zawieszonego PM10 wyższym od 50 µg/m3) w Grudziądzu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.