Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 28.02.2023

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na obszarze powiatu miasta Łomża i wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3 ) na obszarze powiatu augustowskiego w dniu 28.02.2023r.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.