Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji zlokalizowanej w miejscowości Biała

Informujemy, że o godz. 13:00 w dniu 27.02.2023 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe