Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu w 2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o ryzyku wystąpieniu w 2023 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatu miasta Łomży.

Powiadomienie można pobrać z poniższego załącznika.