Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu w dniu 28.02.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o przekroczeniu w dniu 28.02.2023 r. poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 28.02.2023 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu - wartość stężenia 24-godzinnego wyniosła 112,2 μg/m3.

Prognoza na dni 1-2.03.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ oraz na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, nie wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ani informowania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.