Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.03.2023 r. Prognozowane na dzień 01.03.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat miasto Tarnów, powiat oświęcimski. 

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.