Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

W dniu 01.03.2023 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

-           w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 127 µg/m3.

W dniu 02.03.2023 r. w  powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, karkonoskim, lwóweckim, świdnickim, ząbkowickim, oławskim,  m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych, m. Legnica, m. Wrocław  istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).