Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów ozonu na stacji pomiarowej w Oławie

Informujemy, że wznowiono pomiary ozonu na stacji monitoringu jakości powietrza w Oławie, ul. Żołnierzy Armii Krajowej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)