Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.03.2023 r. na stacji Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami - 101  µg/m3 oraz o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2023 r.
Prognozowane na dzień 02.03.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta na prawach powiatu: Kraków i Tarnów oraz powiaty:
nowotarski (z wyłączeniem gminy: Rabka-Zdrój), oświęcimski, suski, wielicki.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.