Główny inspektorat ochrony środowiska

Program Państwowego Monitoringu Środowiska woj. mazowieckiego na lata 2016-2020

Cinque Terre

Rok wydania: 2015

Autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2020 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.). Program został opracowany w 2015 r. w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a następnie aneksowany: Aneks nr 1 z 2016 r., Aneks nr 2 z 2016 r., Aneks nr 3 z 2017 r., Aneks nr 4 z 2018 r.