Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2019

Cinque Terre

Rok wydania: 2020

Autor: RWMŚ w Katowicach GIOŚ

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach GIOŚ, wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2019 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin.