Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2015

Cinque Terre

Rok wydania: 2016

Autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2015 rok (zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska). Raport opracowany w 2016 r. w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ we Wrocławiu