Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2017

Cinque Terre

Rok wydania: 2018

Autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środsowiska

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2017 r. na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska.