Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości - Główny inspektorat ochrony środowiska
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości