Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android i iOS - Główny inspektorat ochrony środowiska
Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android i iOSAplikacja mobilna na telefony z systemem Android i iOS Logo aplikacji mobilnej - chmura ze znakiem zapytania

„Jakość powietrza w Polsce”

Sprawdzasz – widzisz – wiesz!

 Aplikacja mobilna na systemy iOS, Android i Windows pt.: „Jakość powietrza w Polsce"
Bezpłatna aplikacja dostępna poprzez:

 

Logo sklepLogo sklep
 


Co to?

Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska to szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących stanu jakości powietrza w Polsce! Dodaj wybrane stacje do ulubionych i śledź bieżące zmiany zachodzące w powietrzu w Twojej okolicy, a będąc w ruchu włącz lokalizację smartfona - aplikacja automatycznie wyszuka i zaprezentuje dane z najbliższej stacji pomiarowej!  Przydatne i intuicyjne funkcje oraz udogodnienia pozwolą na proste posługiwanie się aplikacją. Możliwość dodawania widgetów na ekran główny urządzenia to wygodny i estetyczny gadżet dla każdego telefonu!

Skąd?

Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” jest oficjalną aplikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Opiera się na automatycznych pomiarach prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) wykonywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Aplikacja prezentuje wyniki bieżących 1-godzinnych pomiarów stężeń poszczególnych zanieczyszczeń bezpośrednio z krajowej bazy danych jakości powietrza JPOAT 2,0. Mapa wszystkich stacji monitoringu jakości powietrza wykonujących pomiary automatyczne oraz manualne dostępna jest na portalu Jakość Powietrza w zakładce Mapy > Stacje pomiarowe ,  można je również wyszukać wpisując nazwę miejscowości lub ulicy w Wyszukiwarce stacji dostępnej po rozwinięciu Menu. Dane archiwalne dostępne są w zakładce Bank danych pomiarowych.

Moduł "Mapy prognoz" aplikacji mobilnej prezentuje prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, dwutlenkiem azotu (NO2), w sezonie zimowym dwutlenkiem siarki (SO2),a w sezonie letnim ozonem troposferycznym (O3).  Mapy prognoz publikowane są również na portalu "Jakość Powietrza" w zakładce Prognozy zanieczyszczeń powietrza. Prezentowane prognozy jakości powietrza są opracowywane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i są codziennie aktualizowane.

Dlaczego?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz spełniając swoją misję prowadzenia badań i informowania społeczeństwa o stanie środowiska, buduje świadomość społeczną na temat jakości środowiska w Polsce. Idąc z duchem czasu GIOŚ opracował aplikację mobilną w celu szybszego i dokładniejszego informowania o stanie jakości powietrza w Polsce.
 

Logo NFOŚiGW


Rozbudowę aplikacji mobilnej "Jakość Powietrza w Polsce" w latach 2019-2022 sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

  Opis
 

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). 
Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu odnoszącego się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.  Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.
Aplikacja prezentuje mapy prognoz zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, dwutlenkiem azotu (NO2), w sezonie zimowym dwutlenkiem siarki (SO2),a w sezonie letnim ozonem troposferycznym (O3), na dzień bieżący i dwa kolejne dni.

Telefon na którym wyświetlona jest aplikacja

Znajdziesz w niej:

  • aktualne wyniki pomiarów
  • mapę automatycznych stacji pomiarowych w naszym kraju
  • mapę prognoz stężeń zanieczyszczeń
  • informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń
  • aktualności ze strony GIOŚ

 

 

Główne funkcje: dane z najbliższej stacji, mapa danych bieżących, mapa prognoz, wyszukaj stację, ostrzeżenia, aktualności

 

Samouczek

       

Wybierz ulubioną stację jeśli chcesz mieć do niej łatwy dostęp bez udostępniania lokalizacji ulubione stacje możesz również wyświetlać na pulpicie telefonu za pomocą wbudowanego mechanizmu widgetów Przesuń palcem główny ekran w celu wyświetlenia szczegółowych danych ze stacji pomiarowej

Rozciągnij wykres aby zmienić przybliżenie

 


Stuknij w kafelek  z zanieczyszczeniem aby wyświetlić dodatkowe informacje o nim.............................

 

Informacje zdrowotne są dostępne po wyborze kafelka stan powietrza

 

Dowiedz się jakie są zakresy indeksu jakości powietrza dla każdego z zanieczyszczeń

 

Sprawdź prognozy jakości powietrza na dziś i dwa kolejne dni wybierając odpowiednie ustawienia w module Mapy Prognoz

Wybierz zanieczyszczenie,
a następnieza pomocą oznaczonego przycisku ustawień wybierz interesującą Cię mapę:
- prognoza stężeń jednogodzinnych
na dziś lub jutro,
- prognoza stężeń średniodobowych
lub prognoza maksymalnego stężenia
8-godzinnego kroczącego dla ozonu,
na dziś, jutro, lub pojutrze.


Zatwierdź wybór zamykając okno.

 

 

Widok mapy prognoz Widok mapy prognoz i legendy Zatrzymaj, lub przyspiesz animację prognoz jednogodzinnych za pomocą trzech przycisków prędkości znajujących się pod mapą.

Przesuwaj mapę i powiększ
do interesującego Cię miejsca przybliżając mapę dwoma palcami. Możesz przesunąć okno legendy,
aby mieć jednocześnie widok na mapę
i zakresy stężeń.

 

dodawanie widgetu         Widget na Android

Z ekranu głównego przechodzimy do opcji Widżety

Z ekranu głównego przechodzimy do funkcji widgety  

 

Wyszukujemy Widżet aplikacji Jakość Powietrza w Polsce 

Wyszukujemy widżet
 

Wybieramy widżet aplikacji Jakość Powietrza w Polsce i przeciągamy go na wybrane miejsce na ekranieWybieramy widżet aplikacji Jakość Powietrza w Polsce i przeciągamy go na wybrane miejsce na ekranie

Po wybraniu programu włącza się ekran z listą stacji pomiarowych. W górnej części ekranu można wybrać opcję wyszukiwania stacji wpisując jej nazwę, miasto lub ulicęPo wybraniu programu włącza się ekran z listą stacji pomiarowych. W górnej części ekranu można wybrać opcję wyszukiwania stacji wpisując jej nazwę, miasto lub ulicę

Po wyborze stacji na ekranie telefonu pojawia się widżet z nazwą, stanem powietrza oraz wynikami pomiarów automatycznych, które są obecnie prowadzone na tej stacji
Po wyborze stacji na ekranie telefonu pojawia się widżet z nazwą, stanem powietrza oraz wynikami pomiarów automatycznych, które są obecnie prowadzone na tej stacji

Analogicznie można dodawać kolejne
widżety ze stacjami pomiarowymi. 
Nie ma limitu ilości dodawanych
widżetów.

Analogicznie można dodawać kolejne  widżety ze stacjami pomiarowymi.  Nie ma limitu ilości dodawanych  widżetów.

 

 

Widget na iOS

Po instalacji aplikacji na telefonie iOS w celu dodania widżetu tej aplikacji należy na ekranie początkowym telefonu wybrać przycisk „Edycja”

Następnie z listy „Więcej widgetów” należy wybrać widżet „Jakość powietrza w Polsce”

Wybrana aplikacja przejdzie na górny pasek wybranych widżetów

Na ekranie początkowym telefonu pokaże się widżet „Jakość powietrza w Polsce” do personalizacji

Należy w widżecie wybrać „Pokaż więcej”
i następnie wybrać ikonę ustawień widżetu

Po ekranie początkowym aplikacji pojawi się ekran „Zarządzanie stacjami”.
Należy wybrać „Edycję”

Należy kliknąć znak plus

Można teraz dodać wybrane stacje z dostępnej listy

Można wybrać dowolną liczbę stacji do widżetu

  

Na widżecie pojawią się dane z wybranych stacji

W celu przeglądu danych z poszczególnych stacji na widżecie należy użyć strzałek u dołu

Nie ma limitu dodawania stacji do widżetu

  

 

 

logotyp EEAAplikacja została wykonana w ramach projektu "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.


 

Pobierz i bądź zawsze dobrze poinformowany!

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

http://www.iwp.com.pl/pub/images/projekty/dobry_wzor/logo_DW.jpg