Główny inspektorat ochrony środowiska
Krajowy Program Ochrony Powietrza

Krajowy Program Ochrony Powietrza został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Środowiska pod adresem https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/krajowy-program-ochrony-powietrza/ .

Krajowy Program Ochrony Powietrza jest stosowany od dnia 1 października 2015 r.