Główny inspektorat ochrony środowiska
Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował najnowszy raport dotyczący jakości powierza w Polsce. Raport ten zawiera ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w 2015 roku na terenie aglomeracji i dużych miast oraz analizę zanieczyszczenia ozonem, pyłem PM10 i pyłem PM2,5 na obszarze całego kraju.

Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), przekazywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i zgromadzonych w krajowej bazie danych GIOŚ.

W ocenie odniesionej do aglomeracji i dużych miast uwzględniono:

- 12 aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

- 18 miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy nie będących aglomeracjami.

Raport opracowany został przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), na zlecenie GIOŚ i jest dostępny na podstronie Portalu Jakości Powietrza pod mapą prezentującą wyniki klasyfikacji stref za rok 2015, a także bezpośrednio pod tym artykułem.

 

Zapraszamy do lektury.