Główny inspektorat ochrony środowiska
Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport pt. „Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016”, który prezentuje informacje dotyczące m.in. zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym oraz zanieczyszczeniami gazowymi, badanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Raport został przygotowany na podstawie opracowanych przez GIOŚ w 2016 r. ocen i przedstawia analizy i statystyki z ostatnich lat.

Raport w formacie pdf dostępny jest na portalu „Jakość Powietrza” w zakładce Publikacje.

Zapraszamy do lektury!