Główny inspektorat ochrony środowiska
Ocena jakości powietrza za 2017 rok

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy dotyczący oceny jakości powietrza za rok 2017. Roczną ocenę jakości powietrza w 2018 r. za rok poprzedni wykonano w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniami wykonawczymi. Raport wraz z załącznikami dostępny jest na podstronie Portalu Jakości Powietrza pod mapą prezentującą wyniki klasyfikacji stref za rok 2017, a także bezpośrednio pod tym artykułem.