Główny inspektorat ochrony środowiska
Ocena jakości powietrza za 2018 rok

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy dotyczący oceny jakości powietrza za rok 2018. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał roczną ocenę jakości powietrza w 2019 r. za rok poprzedni zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniami wykonawczymi.

Raport został opublikowany w dziale Publikacje.