Główny inspektorat ochrony środowiska
Europejski Zielony Tydzień 31 maja - 4 czerwca 2021


W dniach 31 maja - 4 czerwca odbędzie się Europejski Zielony Tydzień, hasłem przewodnim tegorocznej edycji  jest „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”. Zielony tydzień to doroczna konferencja z zakresu polityki ochrony środowiska, stanowiąca wyjątkową okazję do wymiany pomysłów i sprawdzonych praktyk przez przedstawicieli administracji państwowej, przemysłu, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów.  

W ramach wydarzenia organizowanego przez Komisję Europejską odbędzie się seria wideokonferencji, na których poruszone zostaną również inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak ulepszenie monitoringu i sprawozdawczości stanu środowiska, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i ich usuwanie z powietrza, wody i gleby, czy wspieranie ożywienia zrównoważonej gospodarki po epidemii COVID-19 . Podczas wirtualnych konferencji zostaną również poruszone tematy związane z ochroną powietrza i wdrażaniem rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza w perspektywie ochrony zdrowia społeczeństwa.

Temat jakości powietrza zostanie poruszony już w pierwszych dniach Europejskiego Zielonego Tygodnia:  31 maja, podczas prelekcji otwierającej pt. „Czy możesz wyobrazić sobie świat bez zanieczyszczeń”,  oraz 1 czerwca, podczas ogólnej prelekcji pt. „Zdrowe środowisko dla zdrowego życia”. 2 czerwca podczas prelekcji pt. „W kierunku czystego powietrza na Bałkanach Zachodnich” omówione zostaną problemy zanieczyszczenia powietrza w krajach południowej Europy, omówiona będzie również kwestia zmian legislacyjnych EU mających na celu poprawę jakości powietrza podczas prelekcji pt. „Podniesienie ambicji prawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza”. 3 czerwca będzie obfitował w wystąpienia dotyczące jakości powietrza w Europie, odbędą się prelekcje pt. „Spalanie drewna do ogrzewania naszych domów: wyzwania i rozwiązania ograniczające zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz”,  „LIFE for Clean Air – dofinansowanie UE w hotspotach zanieczyszczeń”, „Emisja spalinowa i nie spalinowa: perspektywa badań nad transportem i jego wpływu na zdrowie”, „Prawo do czystego powietrza: sesja porównawcza symulowanych rozpraw”. Ostatniego dnia poruszony zostanie temat jakości powietrza w odniesieniu do występowania nowotworów, podczas prelekcji pt. „Nowotwory i zanieczyszczenie powietrza – jak lepiej chronić obywateli”.

Oprócz wirtualnych konferencji i wystaw, kraje członkowskie Unii Europejskiej organizują własne wydarzenia w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia. Między innymi w Krakowie, odbędą się Dni czystego Powietrza, podczas których będzie można spotkać się ze specjalistami czy zobaczyć testy jakości powietrza wykonywane przenośnym miernikiem pyłu.

Szczegółowe informacje o obchodach Europejskiego Zielonego Tygodnia znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej EU Green Week 2021.

Grafika reklamowa organizatora, twarz dziecka  na tle lasu i zbiornika wodnego