Główny inspektorat ochrony środowiska
Raport „Wpływ ograniczeń gospodarczych związanych z pandemią COVID-19 na wysokość stężeń zanieczyszczeń powietrza w 2020 roku”


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport pt. „Wpływ ograniczeń gospodarczych związanych z pandemią COVID-19 na wysokość stężeń zanieczyszczeń powietrza w 2020 roku”.

W raporcie, na podstawie wyników pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska, dokonano analizy zmienności czasowej i przestrzennej oraz trendów stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza (NO2, PM2,5, PM10 i oznaczanego w nim benzo(a)pirenu) w Polsce. Uwzględniono potencjalny wpływ wprowadzonych w naszym kraju ograniczeń i obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 w 2020 r. oraz zmienność warunków meteorologicznych. Uzyskane wyniki porównano z okresem przed pandemią - z rokiem 2019 i okresem 2016-2020.

Zachęcamy do lektury!


Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z raportem opublikowanym przez Parlament Europejski dotyczącym potencjalnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na COVID-19, opracowanym na wniosek Komisji ds. Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

Raport zawiera analizę wpływu różnych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza w Europie. Autorzy raportu zwracają uwagę na zdrowotne skutki powodowane zanieczyszczeniem powietrza oraz potencjalną interakcję tych dolegliwości z zakażeniem SARS-CoV-2 oraz skutkami COVID-19.