Główny inspektorat ochrony środowiska
Konferencja inaugurująca realizację projektu „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”

 

logo Iceland Liechtenstein Norway grants

W dniu 8 lipca 2021 r. odbyła się konferencja on-line inaugurująca realizację projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG 2014-2021) w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”. Konferencję otworzył Pan Marek Surmacz p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, rolę prowadzącej pełniła Pani Barbara Toczko - Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Infrastruktury, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, liczne grono reprezentantów Parków Narodowych, oraz przedstawiciele grona naukowego, m.in. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB; Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Instytutu Badawczego Leśnictwa,  Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytutu Geofizyki PAN, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Rzeszowskiej. Partner norweski  projektu reprezentowany był przez  zespół Norweskiego  Instytutu Badań Powietrzna (NILU). Prezentacje wygłoszone podczas konferencji zostały zamieszczone jako pliki do pobrania na dole strony.

Celem  projektu jest utworzenie nowoczesnego systemu monitorowania chemizmu opadów atmosferycznych zapewniającego możliwie pełną informację o depozycji zanieczyszczeń w Polsce, udostępnianą za pośrednictwem przyjaznych dla użytkownika narzędzi. Planowane efekty projektu:

  • utworzenie nowego krajowego systemu pomiarów i modelowania depozycji w Polsce wraz z udostępnianiem danych na portalu  „Jakość powietrza”,
  • zwiększenie wiedzy na temat metod oceny depozycji atmosferycznej w oparciu o doświadczenia norweskie poprzez konferencje i szkolenia,
  • zwiększenie wiedzy w zakresie metod pomiarów i ocen depozycji atmosferycznej w oparciu doświadczenia zdobyte  m.in. podczas wizyty studyjnej w Norwegii.

Projekt „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”  jest realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z partnerem norweskim - Norweskim Instytutem Badań Powietrzna (NILU), pionierem badań chemizmu opadów atmosferycznych w Europie.

Pan Marek Surmacz p.o. Zastępcy GIOŚ prezentacja Pani Dyrektor Toczko - mapy chemizmu
prezentacja reprezentanta NILU  - stacje pomiarowe prezentacja Pani Dyrektor Toczko - cele projektu