Główny inspektorat ochrony środowiska
Planowane przerwy w dostępie do bieżących wyników pomiarów z województwa opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego

 

Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi na bazie danych zapewniającej transmisję wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza, planowane są przerwy w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwy w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API, zgodnie z poniższym harmonogramem:

27 lipca – województwo opolskie,

28 lipca – województwo lubuskie,

29 lipca – województwo zachodniopomorskie, województwo podkarpackie.

Zakończenie prac serwisowych przewidywane jest w godzinach wieczornych, w wyjątkowych przypadkach może wystąpić konieczność kontynuowania prac również w dniu kolejnym. Jednocześnie informujemy, że podczas prac serwisowych dane pomiarowe będą gromadzone i zostaną udostępnione po ich zakończeniu.

Przepraszamy za utrudnienia.