Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów w woj. wielkopolskim 30 sierpnia br.


Informujemy, że w dniu 30.08.2021 r. w związku z awarią zasilania w energię elektryczną siedziby, w której znajdują się urządzenia zapewniające transmisję wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza w województwie wielkopolskim, nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza z woj. wielkopolskiego poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwa w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API.

Jednocześnie informujemy, że podczas awarii dane pomiarowe są gromadzone i zostaną udostępnione po usunięciu awarii.

Przepraszamy za utrudnienia.