Główny inspektorat ochrony środowiska
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach

 

 

W dniu 19 sierpnia 2021 r. w Monitorze Polskim  zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 lipca 2021 r.   zawierające: 

  • wykaz aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2020 przekroczyła wartość pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3),
  • wykaz aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2020 nie przekroczyła wartości pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3).

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2020 wynosi 19 µg/m3.

Więcej informacji o badaniach zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, pod kątem monitorowania wskaźników średniego narażenia, znajduje sie w Menu  "Narażenie na pył PM2,5" .