Główny inspektorat ochrony środowiska
Planowane przerwy w dostępie do bieżących wyników pomiarów z poszczególnych województw - prace techniczne. Aktualizacja

Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi na bazie danych zapewniającej transmisję wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza, planowane są przerwy w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwy w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API z poszczególnych województw.

Poniżej harmonogram prac (terminy mogą ulegać zmianom w zależności od przebiegu prac):

21-22 września – województwo opolskie,

23-24 września – województwo dolnośląskie,

24 września – województwo lubuskie,

27-29 września – województwo zachodniopomorskie,

27-29 września – województwo wielkopolskie,

29-30 września – województwo śląskie,

29 września - 1 października – województwo małopolskie,

30 września - 1 października – województwo podkarpackie.

Jednocześnie informujemy, że podczas prac serwisowych dane pomiarowe będą gromadzone i zostaną udostępnione po ich zakończeniu.

Przepraszamy za utrudnienia.