Główny inspektorat ochrony środowiska
22 września - Dzień bez Samochodu

 

22 września obchodzimy Dzień bez Samochodu.  Inicjatywa ta ma na celu promowanie ekologicznych, niskoemisyjnych środków transportu, a także zwrócenie uwagi na negatywne konsekwencje używania samochodu jako środka indywidualnego transportu, szczególnie w centrum miasta. Rezygnacja z jazdy samochodem na rzecz komunikacji miejskiej zmniejsza emisję szkodliwych zanieczyszczeń, a tym samym chroni środowisko. 
Od roku 1990 liczba samochodów na polskich drogach wzrosła niemal trzykrotnie i wciąż rośnie, co powoduje, że samochody są jedną z głównych przyczyn złej jakości powietrza, szczególnie w dużych miastach i aglomeracjach. Transport samochodowy stanowi największe źródło emisji tlenków azotu i jest odpowiedzialny za ok. 8% krajowej emisji pyłu zawieszonego PM10. 
Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w sąsiedztwie dróg potwierdzają, że wysokie steżenia zanieczyszczeń pochodzące z transportu odnotowywane są w centralnych częściach miast, z gęstą siatką ulic, gdzie ruch samochodowy jest największy. Analizy pomiarów pozwalają stwierdzić, że przekroczenia norm jakości powietrza związane z transportem drogowym dotyczą tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 i występują w centrach największych miast, takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, czy Katowice.  
Inicjatywy takie jak Dzień bez Samochodu zwracają uwagę na negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz promują proeleologiczne wzorce zachowań, w efekcie sprzyjając poprawie jakości powietrza. Zachęcamy zatem do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów każdego dnia, nie tylko w Dniu bez Samochodu!