Główny inspektorat ochrony środowiska
Zweryfikowane wyniki pomiarów za 2020 rok dostępne w Banku danych pomiarowych


W zakładce „Bank danych pomiarowych” udostępnione zostały zweryfikowane wyniki pomiarów jakości powietrza wykonanych w roku 2020 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  Folder „Wyniki pomiarów z 2020 roku”, zawierający zestawienia wyników pomiarów w postaci przejrzystych  tabel,  dostępny jest w sekcji „Przygotowane dane do pobrania”.
Jednocześnie w sekcji „Przygotowane dane do pobrania” dokonano aktualizacji zestawienia „Statystyki z lat 2000-2020”. Udostępniona została również zaktualizowana informacja o stacjach i stanowiskach pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska do 2020 r., dostępna w pliku pod nazwą „Metadane - stacje i stanowiska pomiarowe”.

Jednocześnie informujemy, że wyniki pomiarów jakości powietrza wykonywanych w roku bieżącym udostępniane są za pomocą funkcjonalności "Wyszukiwanie danych", widocznej w dolnej sekcji modułu Bank danych pomiarowych (dane z roku bieżącego podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie. Dane w "Banku danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET).