Główny inspektorat ochrony środowiska
Ocena zanieczyszczenia powietrza rtęcią na stacjach tła regionalnego w Polsce za 2020 rok

 

stacja monitorigu jakości powietrza w Granicy

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport "Ocena zanieczyszczenia powietrza rtęcią na stacjach tła regionalnego w Polsce za 2020 rok" dotyczący zanieczyszczenia powietrza na obszarach pozamiejskich, tzw. obszarach tła regionalnego w Polsce.

Raport jest poświęcony ocenie zanieczyszczenia powietrza rtęcią i zawiera analizę wyników pomiarów przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2020 roku na tle wyników z wielolecia, jak również ocenę sytuacji w Polsce na tle Europy.

Raport jest dostępny jako plik do pobrania na dole strony oraz na podstronie portalu "Jakość Powietrza" w zakładce Regionalne tło zanieczyszczeń  - Program UE – Stacje pomiarowe. Zapraszamy do lektury.