Główny inspektorat ochrony środowiska
O monitoringu powietrza okiem vlogerów. Zachęcamy do obejrzenia filmiku „Co jest w powietrzu, którym oddychamy?”


Zastanawialiście się kiedyś jak wykonywane są pomiary zanieczyszczeń powietrza, które publikowane są na portalu GIOŚ „Jakość Powietrza”? Czym różni się automatyczna metoda pomiarów pyłu zawieszonego od manualnej? Jak wygląda wnętrze stacji pomiarowej i na podstawie jakich kryteriów są one lokalizowane? W jaki sposób wykorzystywane są dane o jakości powietrza wytwarzane przez GIOŚ?

Odpowiedzi na te i inne pytania, przedstawione w lekkiej i ciekawej formie, znajdziecie w 15-to minutowym filmiku popularnonaukowym, zrealizowanym przez profesjonalnych vlogerów w ramach współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Do filmu przeniesiesz się klikając na link -> Co jest w powietrzu, którym oddychamy?

Film „Co jest w powietrzu, którym oddychamy?” stworzono w ramach kampanii „Droga do czystego środowiska – program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Celem projektu jest informowanie społeczeństwa, pracowników samorządowych, dziennikarzy, organizacji pozarządowych i uczelni w zakresie kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska i roli Inspekcji na tle innych instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska, wzmocnienie świadomości środowiskowej, oraz uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska możliwie szerokiego kręgu odbiorców. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej projektu, gdzie pojawiać się będą nowe, ciekawe projekty realizowane w ramach kampanii.

 

stacja monitoringu jakości powietrza w Warszawie na tle skweru

głowica separująca pobornika pyłu zawieszonego


Dwa zestawy filtrów do manualnego pomiaru pyłu zawieszonego, przed i po ekspozycji

Robot ważący do pomiaru pyłu metodą manualną