Główny inspektorat ochrony środowiska
"Monitoring and assessing atmospheric deposition: the low-down on how to clean up" – publikacja o projekcie GIOŚ pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”

logo Funduszy NorweskichNa stronie internetowej programów: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, został zamieszczony artykuł pt. "Monitoring and assessing atmospheric deposition: the low-down on how to clean up", w którym Pani Barbara Toczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, jako kierownik projektu „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, przedstawia jego założenia, cele i rezultaty.
Projekt ten ma na celu utworzenie nowoczesnego systemu monitorowania chemizmu opadów atmosferycznych, zapewniającego możliwie pełną informację o depozycji zanieczyszczeń w Polsce. Jest on realizowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Powietrzna (NILU), a finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG 2014-2021) w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.


Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dedykowanej projektowi.