Główny inspektorat ochrony środowiska
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach

 

W dniu 8 września 2022 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. zawierające: 

  • wykaz aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2021 przekroczyła wartość pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3),

  • wykaz aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2021 nie przekroczyła wartości pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3).

 

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2021 wynosi 17 µg/m3.

Więcej informacji o badaniach zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, pod kątem monitorowania wskaźników średniego narażenia, znajduje sie w Menu Narażenie na pył PM2,5”.